Nevenbetrekkingen

Hier vindt u informatie over de nevenbetrekkingen van de rechterlijke ambtenaren bij het OM.

Per 1 januari 2013 is de wetswijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met nevenbetrekking van kracht van kracht. Deze wetswijziging houdt in dat rechterlijke ambtenaren de betrekkingen die zij hebben buiten het rechterlijk ambt moeten melden.


Zoekhulp

U kunt op deze pagina zoeken per OM-onderdeel en/of op naam. Indien u op naam zoekt, graag alleen de achternaam invullen en geen voorvoegsels (zoals ‘de', ‘van', ‘in ‘t'). Zodra u de zoekcriteria heeft ingevuld en op 'zoeken' klikt, krijgt u een overzicht van de door u gezochte namen.